Huisregelement

huisregelement zaterdag :

Voorleggen van een geldig+origineel paspoort met het oog op leeftijdscontrole verplicht op verzoek ( geen fotokopie )
Passende en deftige kleding . geen trainingspakken , sportschoenen , lange t-shirts , baggy broeken of andere extremen . fresh & clean No Street !!
Enkel lange broeken voor de heren , geen korte of 3/4 .
Geen extreme kapsels
Verzorgd voorkomen
Geen toegang aan :
mensen in het bezit van wapens aller hande
mensen in het bezit van en/of onder invloed van drugs . wij hanteren zero tolerance
mensen in staat van dronkenschap
mensen die overlast hebben veroorzaakt .
mensen die in welke vorm dan ook spanningsvelden en/of agressiviteit met zich meebrengen .
Bij wangedrag of geweld wordt de politie gewaarschuwd
Verboden om goederen , in welke vorm of van welke aard ook , te verhandelen in de discotheek .
Als bescherming van eigen en andermans veiligheid kan de kleding van de klant gefouilleerd / gedetecteerd worden op drank en wapens .als hieraan geen medewerking wordt verleend kan de toegang tot de discotheek worden ontzegd
Het is niet toegelaten flyers of ander promotie materiaal binnen de discotheek uit te delen .
Voorwerpen die als wapen gebruikt kunnen worden , worden in beslag genomen . de beslissing van de gastheer hieromtrent is bindend .
Wanneer iemand ongewenste intimiteiten / hinderlijk en/of aanstootgevend gedrag vertoont , kan hij of zij verwijderd worden . Dit zonder verhaal op de discotheek .
Zich onregelmatig ophouden rond de discotheek heeft onmiddellijke ontzegging tot de discotheek tot gevolg .
Het is niet toegestaan drank en etenswaren mee naar binnen te nemen .
Ten strengste verboden om glazen en/of consumpties mee naar buiten te nemen .
Bij onenigheid of ruzie is men verplicht om het securityteam in te schakelen .
Bedreiging , mishandeling , intimidatie en andere vormen van agressie zijn streng verboden .
Handelingen en uitlatingen die duiden op racisme worden niet getolereerd .
Jassen , handtassen , rugzakken , regenschermen , helmen e.d. verplicht af te geven aan de vestiaire . Zonder bewijs worden geen jassen of voorwerpen terug gegeven .
Buka 2000 nog haar werknemers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel , materiële en immateriële schade van bezoekers .
Overtreding van het huisreglement kan leiden tot verwijdering .
In situaties waar de huisregels niet in voorzien , beslist de directie van de discotheek over mogelijk te nemen maatregelen .
Camera’s waken over de veiligheid .
Publik behoud het recht om plaatsen voor vaste klanten te reserveren en niet vaste klanten de toegang te ontzeggen wanneer de maximale capaciteit niet vast klanten is bereikt .
De wagen of fiets parkeren of stallen is enkel toegelaten op de daarvoor voorziene plaatsen .

De bewaking wordt uitgevoerd door de interne bewakingsdienst van Buka 2000 bvba .

Buka 2000 bvba is verzekerd tegen lichamelijke of materiële schade veroorzaakt door de bewakingsagenten .
Slachtoffers kunnen zich rechtstreeks wenden tot :
Verzekeringsmaatschappij AG insurance
E. Jacqmainlaan 53
1000 Brussel
Polisnummer 03/99.083.493/07
Menu Title